Pensjonen din reguleres fra 1. mai

2024-05-23T11:04:56+02:00

Grunnbeløpet blir fastsatt av Stortinget hvert år i takt med forventet lønns- og prisutvikling. Grunnbeløpet i folketrygden, også kjent som G, brukes til å beregne og regulere både pensjoner og trygdeytelser.

Pensjonen din reguleres fra 1. mai2024-05-23T11:04:56+02:00

Pensjonsforliket – enighet om endringer

2024-03-20T15:02:22+01:00

Stortinget har vedtatt et pensjonsforlik som fører med seg flere endringer for din pensjon -tidligst fra 2026. Først må endringene vedtas i norsk lov og deretter vil kommuner og fylkeskommuner ta det inn i tariffavtalene.

Pensjonsforliket – enighet om endringer2024-03-20T15:02:22+01:00

Datoer for utbetaling av pensjon i 2024

2024-01-10T15:16:09+01:00

KKP utbetaler i utgangspunktet alle sine pensjoner den tjuende i hver måned. Unntaket er i juni og desember, da pensjonen utbetales den femtende, og de måneder der den tjuende lander på en helligdag eller i ei helg. I de tilfellene vil den utbetales siste virkedag før den tjuende. Du finner en fullstendig oversikt over utbetalingsdatoer i 2024 under Pensjon: Søknad og utbetaling.

Datoer for utbetaling av pensjon i 20242024-01-10T15:16:09+01:00

Skatt og utbetaling i desember

2024-02-26T11:44:48+01:00

Er du alderspensjonist, har AFP eller ektefellepensjon er utbetalingen i desember skattefri. Er du uførepensjonist er det halv skatt i desember. Pensjonsutbetalingen kommer den 15. desember.

Skatt og utbetaling i desember2024-02-26T11:44:48+01:00

Regulering av pensjoner fra 1. mai 2023

2023-07-05T08:39:20+02:00

Hvert år reguleres alle pensjoner. Grunnlaget for årets regulering ble vedtatt av Regjeringen i mai, og nytt grunnbeløp ble 118 620 kr. KKP vil i år regulere alle pensjoner i juli. Dette gjøres med en eventuell etterbetaling fra mai 2023.

Regulering av pensjoner fra 1. mai 20232023-07-05T08:39:20+02:00

Arbeide etter fylte 67 år?

2023-07-05T08:42:22+02:00

Vurderer du å arbeide etter fylte 67 år? For de nærmeste årskullene frem til og med 1962 modeller, bør man være klar over at dette kan slå negativt ut for enkelte. Det vil være individuelt hvor lenge det lønner seg å jobbe.

Arbeide etter fylte 67 år?2023-07-05T08:42:22+02:00
Gå til toppen