AFP2022-04-04T10:24:10+02:00

Avtalefestet pensjon (AFP)

AFP for offentlig ansatte, som er født i 1962 eller tidligere, er en førtidspensjon du bare kan få mellom 62 og 67 år. AFP er i utgangspunktet ikke en pensjonskasseytelse, men en rettighet etter hovedtariffavtalen. For deg som er født i 1963 eller senere er det nye regler som gjelder.

Les mer om AFP til og med 1962-kullet og fra 1963-kullet i artiklene under.

Portrett av to smilende besteforeldre som har to glade barnebarn sittende på ryggen, utendør på sommerstid

Aktuelt

Skatt og utbetaling i desember

24 november, 2022|

Pensjonen for desember utbetales torsdag 15.12.2022. Det trekkes ikke skatt av pensjonstypene AFP, alderspensjon, ektefellepensjon og barnepensjon i desember. Uførepensjon skattlegges som lønnsinntekt, dermed trekkes det halv skatt av uførepensjon i desember.

Go to Top