AFP2024-02-20T12:47:41+01:00

Avtalefestet pensjon (AFP)

AFP for offentlig ansatte, som er født i 1962 eller tidligere, er en førtidspensjon du bare kan få mellom 62 og 67 år. AFP er i utgangspunktet ikke en pensjonskasseytelse, men en rettighet etter hovedtariffavtalen. For deg som er født i 1963 eller senere er det nye regler som gjelder.

Les mer om AFP til og med 1962-kullet og fra 1963-kullet i artiklene under.

Portrett av to smilende besteforeldre som har to glade barnebarn sittende på ryggen, utendør på sommerstid

Aktuelt

Ny sats for pensjonistlønn

12 januar, 2024|

Fra 1.1.2024 er lønn for tilsatte på pensjonistvilkår kr 245,- pr. time. Ønsker du å jobbe uten at alderspensjonen din fra KKP blir redusert, kan du gjøre dette ved å jobbe på pensjonistlønn. Du må selv avtale med arbeidsgiveren din om å jobbe på pensjonistlønn.

Datoer for utbetaling av pensjon i 2024

10 januar, 2024|

KKP utbetaler i utgangspunktet alle sine pensjoner den tjuende i hver måned. Unntaket er i juni og desember, da pensjonen utbetales den femtende, og de måneder der den tjuende lander på en helligdag eller i ei helg. I de tilfellene vil den utbetales siste virkedag før den tjuende. Du finner en fullstendig oversikt over utbetalingsdatoer i 2024 under Pensjon: Søknad og utbetaling.

Gå til toppen