AFP2023-03-24T13:10:03+01:00

Avtalefestet pensjon (AFP)

AFP for offentlig ansatte, som er født i 1962 eller tidligere, er en førtidspensjon du bare kan få mellom 62 og 67 år. AFP er i utgangspunktet ikke en pensjonskasseytelse, men en rettighet etter hovedtariffavtalen. For deg som er født i 1963 eller senere er det nye regler som gjelder.

Les mer om AFP til og med 1962-kullet og fra 1963-kullet i artiklene under.

Portrett av to smilende besteforeldre som har to glade barnebarn sittende på ryggen, utendør på sommerstid

Aktuelt

Åpningstider i sommer

7 juli, 2023|

KKP holder åpent hele sommeren, men vil redusere åpningstiden noe i uke 28, 29 og 30. Åpningstid for denne perioden vil være fra kl. 10.00 til 14.00. Vi vil være tilgjengelige både på kontoret vårt i Tordenskjoldsgate 9 og på telefon i dette tidsrommet. God sommer!

Datoer for utbetaling av pensjon i 2023

26 mai, 2023|

KKP utbetaler i utgangspunktet alle sine pensjoner den tjuende i hver måned. Unntaket er i juni og desember, da pensjonen utbetales den femtende, og de måneder der den tjuende lander på en helligdag eller i ei helg. I de tilfellene vil den utbetales siste virkedag før den tjuende. Du finner en fullstendig oversikt over utbetalingsdatoer i 2023 under Pensjon: Søknad og utbetaling.

Regulering av pensjoner fra 1. mai 2023

15 mai, 2023|

Hvert år reguleres alle pensjoner. Grunnlaget for årets regulering ble vedtatt av Regjeringen i mai, og nytt grunnbeløp ble 118 620 kr. KKP vil i år regulere alle pensjoner i juli. Dette gjøres med en eventuell etterbetaling fra mai 2023.

Gå til toppen