AFP2024-05-06T13:31:52+02:00

Avtalefestet pensjon (AFP)

AFP for offentlig ansatte, som er født i 1962 eller tidligere, er en førtidspensjon du bare kan få mellom 62 og 67 år. AFP er i utgangspunktet ikke en pensjonskasseytelse, men en rettighet etter hovedtariffavtalen. For deg som er født i 1963 eller senere er det nye regler som gjelder.

Les mer om AFP til og med 1962-kullet og fra 1963-kullet i artiklene under.

Portrett av to smilende besteforeldre som har to glade barnebarn sittende på ryggen, utendør på sommerstid

Aktuelt

Pensjonen din reguleres fra 1. mai

23 mai, 2024|

Grunnbeløpet blir fastsatt av Stortinget hvert år i takt med forventet lønns- og prisutvikling. Grunnbeløpet i folketrygden, også kjent som G, brukes til å beregne og regulere både pensjoner og trygdeytelser.

Pensjonsforliket – enighet om endringer

20 mars, 2024|

Stortinget har vedtatt et pensjonsforlik som fører med seg flere endringer for din pensjon -tidligst fra 2026. Først må endringene vedtas i norsk lov og deretter vil kommuner og fylkeskommuner ta det inn i tariffavtalene.

Gå til toppen