Søknad

Her finner du søknadsskjema for pensjon i Kristiansand kommunale pensjonskasse

Elektroniske søknader

Du kan logge inn på medlemsportalen for å søke om alderspensjon, AFP eller uførepensjon.

Tidligere medlemmer kan også søke elektronisk om alderspensjon eller uførepensjon

Medlemsportalen

Elektroniske søknader

Du kan logge inn på medlemsportalen for å søke om alderspensjon, AFP eller uførepensjon.

Tidligere medlemmer kan også søke elektronisk om alderspensjon eller uførepensjon

Medlemsportalen

Manuelle søknader

Ved søknad om ektefellepensjon og barnepensjon må du fylle ut et skjema som du sender i posten til KKP

Etterlattepensjon

Hvis du ikke har anledning til å søke elektronisk, kan du søke manuelt ved å benytte PDF-skjema

Alderspensjon

Avtalefestet pensjon (AFP)

Uførepensjon

Oppsatt alderspensjon (tidligere medlem)

Oppsatt uførepensjon (tidligere medlem)

Manuelle søknader

Ved søknad om ektefellepensjon og barnepensjon må du fylle ut et skjema som du sender i posten til KKP

Etterlattepensjon

Hvis du ikke har anledning til å søke elektronisk, kan du søke manuelt ved å benytte PDF-skjema

Alderspensjon

Avtalefestet pensjon (AFP)

Uførepensjon

Oppsatt alderspensjon (tidligere medlem)

Oppsatt uførepensjon (tidligere medlem)

Utbetaling

Pensjon utbetales den 20. hver måned, men enkelte måneder kommer den tidligere.

Tidspunkt for utbetaling fremgår av oversikten. For å se lønnsslippene dine, logg inn i medlemsportalen.

Måned Ukedag Dato
Januar Mandag 20.01.23
Februar Fredag 20.02.23
Mars Fredag 20.03.23
April Onsdag 20.04.23
Mai Fredag 19.05.23
Juni Onsdag 15.06.23
Juli Onsdag 20.07.23
August Fredag 18.08.23
September Tirsdag 20.09.23
Oktober Torsdag 20.10.23
November Fredag 20.11.23
Desember Torsdag 15.12.23