Pensjon

Pensjon

Pensjon

Offentlig tjenestepensjon fra Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP) er et viktig bidrag til økonomien den dagen du slutter å arbeide, eller dersom noe uventet skjer.

Som medlem av Kristiansand kommunale pensjonskasse kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense, eller du er blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert partner og barn etter medlem av pensjonskassen kan søke etterlattepensjon.

Les mer om de forskjellige pensjonsordningene nedenfor.