Velkommen til Kristiansand kommunale pensjonskasse


Kristiansand kommunale pensjonskasse er tjenestepensjonsordning for samtlige ansatte (unntatt sykepleiere og lærere) i Kristiansand kommune, samt for mange av foretakene som kommunen har eierandel i eller særlig tilknytning til.

 

I tillegg er også folkevalgte i Kristiansand kommune inkludert i tjeneste-pensjonsordningen.

Pensjonskassen etterstreber å tilby Kristiansand kommune og de øvrige medlemsforetakene en økonomisk konkurranse-dyktig pensjonsordning med en opplevelse av god service både for arbeidsgiver, medlemmer og pensjonister CMS by Makeweb