Om Therese Tonnessen

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Therese Tonnessen has created 27 blog entries.

Godt 2023-resultat

2024-04-03T09:10:24+02:00

2023 resulterte i hyggelige avkastningstall for Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP). Det gode resultatet for 2023 gjorde det mulig for KKP å overføre et rekordhøyt beløp til medlemsforetakenes premiefond ved årets slutt.

Godt 2023-resultat2024-04-03T09:10:24+02:00

Pensjonsforliket – enighet om endringer

2024-03-20T15:02:22+01:00

Stortinget har vedtatt et pensjonsforlik som fører med seg flere endringer for din pensjon -tidligst fra 2026. Først må endringene vedtas i norsk lov og deretter vil kommuner og fylkeskommuner ta det inn i tariffavtalene.

Pensjonsforliket – enighet om endringer2024-03-20T15:02:22+01:00

Alt du trenger å vite om ektefellepensjon

2024-03-06T10:02:36+01:00

Ektefellepensjon er en pensjon som for mange har noen overraskende og pussige effekter, som for eksempel at den du er skilt fra kan motta ektefellepensjon fra deg, men ikke samboeren din. Og NAV har nettopp endret gjenlevendepensjon til en omstillingsstønad.

Alt du trenger å vite om ektefellepensjon2024-03-06T10:02:36+01:00

Sammenstillingsoppgave for 2023

2024-02-28T08:51:39+01:00

KKP har nå publisert sammenstillingsoppgaven for 2023 i medlemsportalen. Vær spesielt oppmerksom på at den ligger med dokumentdato 31.12.23, så den vil ikke nødvendigvis ligge som øverste dokument.

Sammenstillingsoppgave for 20232024-02-28T08:51:39+01:00

Barnepensjon – en trygghet for familien

2024-01-30T14:25:26+01:00

Er du medlem av KKP vil dine barn ha rett til barnepensjon om du skulle falle fra. Barnepensjon er en månedlig ytelse og blir utbetalt til og med måneden barnet fyller 20 år. Barnepensjon blir ikke samordnet med ytelser fra folketrygden eller avkortet mot egen inntekt.

Barnepensjon – en trygghet for familien2024-01-30T14:25:26+01:00

Ny sats for pensjonistlønn

2024-01-12T08:51:07+01:00

Fra 1.1.2024 er lønn for tilsatte på pensjonistvilkår kr 245,- pr. time. Ønsker du å jobbe uten at alderspensjonen din fra KKP blir redusert, kan du gjøre dette ved å jobbe på pensjonistlønn. Du må selv avtale med arbeidsgiveren din om å jobbe på pensjonistlønn.

Ny sats for pensjonistlønn2024-01-12T08:51:07+01:00

Datoer for utbetaling av pensjon i 2024

2024-01-10T15:16:09+01:00

KKP utbetaler i utgangspunktet alle sine pensjoner den tjuende i hver måned. Unntaket er i juni og desember, da pensjonen utbetales den femtende, og de måneder der den tjuende lander på en helligdag eller i ei helg. I de tilfellene vil den utbetales siste virkedag før den tjuende. Du finner en fullstendig oversikt over utbetalingsdatoer i 2024 under Pensjon: Søknad og utbetaling.

Datoer for utbetaling av pensjon i 20242024-01-10T15:16:09+01:00

Lovforslag om ny AFP: AFP- ordningen i offentlig og privat sektor skal bli likere hverandre

2023-12-22T11:10:33+01:00

Regjeringen fremla fredag 15. desember et lovforslag om ny AFP for Statens pensjonskasse. Forslagene gjelder ansatte i offentlig sektor som er født i 1963 eller senere og er medlem av Statens pensjonskasse. Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune vil ventelig AFP ordningen vedtas identisk med loven i en tariffavtale.

Lovforslag om ny AFP: AFP- ordningen i offentlig og privat sektor skal bli likere hverandre2023-12-22T11:10:33+01:00
Gå til toppen