Styret

Styret er Kristiansand kommunale pensjonskasse sitt øverste organ. Det består av 6 styremedlemmer med et tilsvarende antall varamedlemmer. 4 av styremedlemmene (samt 4 varamedlemmer) oppnevnes av bystyret, og av disse er 2 uten formell tilknytning til pensjonskassen, kommunen eller øvrige av medlemsforetakene i pensjonskassen.

2 styremedlemmer (m/varamedlemmer) oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen.

Styret velger selv sin leder og nestleder. Halvparten av styrets medlemmer velges for samme periode som bystyret, mens de resterende er på valg midt i bystyreperioden. Gjenvalg kan finne sted.

Styrets sammensetting i perioden 2022 – 2023


OPPNEVNT AV BYSTYRET

Navn Rolle
Åshild Schmidt Styreleder (uavhengig)
Roy Mersland Nestleder (uavhengig)
Ebbe Boel Pedersen Styremedlem (KRF)
Aase Gerd Paulsen Styremedlem (AP)
Gunnar Steen Varamedlem (H)
Ellen Katrine Nyhus Varamedlem (uavhengig)
Carl Petter Benestad Varamedlem (V)
Stina Torjesen Varamedlem (A)


OPPNEVNT AV ARBEIDSTAKERNES ORGANISASJONER

Navn Rolle
Are Herdlevær Styremedlem (Fagforbundet)
Åse Birkrem Styremedlem (DELTA)
Ragnhild Therese Arnesen Varamedlem (Fagforbundet)
Kenneth Langøen Varamedlem (DELTA)