Styret

Styret er Kristiansand kommunale pensjonskasse sitt øverste organ. Det består av 6 styremedlemmer med et tilsvarende antall varamedlemmer. 4 av styremedlemmene (samt 4 varamedlemmer) oppnevnes av bystyret, og av disse er 2 uten formell tilknytning til pensjonskassen, kommunen eller øvrige av medlemsforetakene i pensjonskassen.

2 styremedlemmer (m/varamedlemmer) oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen.

Styret velger selv sin leder og nestleder. Halvparten av styrets medlemmer velges for samme periode som bystyret, mens de resterende er på valg midt i bystyreperioden. Gjenvalg kan finne sted.

Styrets sammensetting i perioden 2022 – 2023


OPPNEVNT AV BYSTYRET

NavnRolle
Åshild SchmidtStyreleder (uavhengig)
Roy MerslandNestleder (uavhengig)
Ebbe Boel PedersenStyremedlem (KRF)
Aase Gerd PaulsenStyremedlem (AP)
Gunnar SteenVaramedlem (H)
Ellen Katrine NyhusVaramedlem (uavhengig)
Carl Petter BenestadVaramedlem (V)
Stina TorjesenVaramedlem (A)


OPPNEVNT AV ARBEIDSTAKERNES ORGANISASJONER

NavnRolle
Are HerdleværStyremedlem (Fagforbundet)
Åse BirkremStyremedlem (DELTA)
Ragnhild Therese ArnesenVaramedlem (Fagforbundet)
Kenneth LangøenVaramedlem (DELTA)