Om Kristiansand kommunale pensjonskasse

Pensjonskassens formål er å yte pensjon til medlemmene og deres etterlatte i henhold til egne vedtekter og særavtalen SGS 2020 sine bestemmelser om dette.

Fra 2008 ble adgangen til å drive virksomhet som pensjonskasse i Norge konsesjonsregulert, og Kristiansand kommunale pensjonskasse har slik konsesjon gitt av Finanstilsynet.

Styret er øverste organ i pensjonskassen og består for tiden av 6 styremedlemmer.

Administrasjonen

Du finner oss i 4. etasje i Tordenskjolds gate 9
Åpningstid 08.00–15.30 (mandag–fredag)

Ved spørsmål kan du kontakte pensjonskassen på telefonnummer 481 50 200 eller sende e-post til post@kkpensjon.no

Personlig pensjonsveiledning kan du bestille via «Veiledning» øverst i menyen

Våre medarbeidere

Frode Thorkildsen Administrerende direktør

Magnar Flaa Seniorrådgiver – økonomi

Marius Moen Leder – pensjon

Therese Tønnessen Konsulent – administrasjon

Jorunn Fidje Rådgiver – pensjon

Ivar Andre Nilsen Rådgiver – pensjon

Marita Røynestad Rådgiver – pensjon

Anita Halle Rådgiver – pensjon