Om Therese Tonnessen

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Therese Tonnessen has created 32 blog entries.

Barnepensjon – en trygghet for familien

2024-01-30T14:25:26+01:00

Er du medlem av KKP vil dine barn ha rett til barnepensjon om du skulle falle fra. Barnepensjon er en månedlig ytelse og blir utbetalt til og med måneden barnet fyller 20 år. Barnepensjon blir ikke samordnet med ytelser fra folketrygden eller avkortet mot egen inntekt.

Barnepensjon – en trygghet for familien2024-01-30T14:25:26+01:00

Ny sats for pensjonistlønn

2024-01-12T08:51:07+01:00

Fra 1.1.2024 er lønn for tilsatte på pensjonistvilkår kr 245,- pr. time. Ønsker du å jobbe uten at alderspensjonen din fra KKP blir redusert, kan du gjøre dette ved å jobbe på pensjonistlønn. Du må selv avtale med arbeidsgiveren din om å jobbe på pensjonistlønn.

Ny sats for pensjonistlønn2024-01-12T08:51:07+01:00

Datoer for utbetaling av pensjon i 2024

2024-01-10T15:16:09+01:00

KKP utbetaler i utgangspunktet alle sine pensjoner den tjuende i hver måned. Unntaket er i juni og desember, da pensjonen utbetales den femtende, og de måneder der den tjuende lander på en helligdag eller i ei helg. I de tilfellene vil den utbetales siste virkedag før den tjuende. Du finner en fullstendig oversikt over utbetalingsdatoer i 2024 under Pensjon: Søknad og utbetaling.

Datoer for utbetaling av pensjon i 20242024-01-10T15:16:09+01:00

Lovforslag om ny AFP: AFP- ordningen i offentlig og privat sektor skal bli likere hverandre

2023-12-22T11:10:33+01:00

Regjeringen fremla fredag 15. desember et lovforslag om ny AFP for Statens pensjonskasse. Forslagene gjelder ansatte i offentlig sektor som er født i 1963 eller senere og er medlem av Statens pensjonskasse. Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune vil ventelig AFP ordningen vedtas identisk med loven i en tariffavtale.

Lovforslag om ny AFP: AFP- ordningen i offentlig og privat sektor skal bli likere hverandre2023-12-22T11:10:33+01:00

Skatt og utbetaling i desember

2024-02-26T11:44:48+01:00

Er du alderspensjonist, har AFP eller ektefellepensjon er utbetalingen i desember skattefri. Er du uførepensjonist er det halv skatt i desember. Pensjonsutbetalingen kommer den 15. desember.

Skatt og utbetaling i desember2024-02-26T11:44:48+01:00

Regulering av pensjoner fra 1. mai 2023

2023-07-05T08:39:20+02:00

Hvert år reguleres alle pensjoner. Grunnlaget for årets regulering ble vedtatt av Regjeringen i mai, og nytt grunnbeløp ble 118 620 kr. KKP vil i år regulere alle pensjoner i juli. Dette gjøres med en eventuell etterbetaling fra mai 2023.

Regulering av pensjoner fra 1. mai 20232023-07-05T08:39:20+02:00

Arbeide etter fylte 67 år?

2023-07-05T08:42:22+02:00

Vurderer du å arbeide etter fylte 67 år? For de nærmeste årskullene frem til og med 1962 modeller, bør man være klar over at dette kan slå negativt ut for enkelte. Det vil være individuelt hvor lenge det lønner seg å jobbe.

Arbeide etter fylte 67 år?2023-07-05T08:42:22+02:00
Gå til toppen