Pensjon for deg født før 1963

Nedenfor får du en kort innføring i pensjonsreglene som gjelder for deg født før 1963. De er også delt opp slik at du kan se den videoen som omhandler den ytelsen du ønsker å vite mer om.

Følgende video omhandler AFP for deg født før 1963

Følgende video omhandler alderspensjon for deg født før 1963