KKP utbetaler i utgangspunktet alle sine pensjoner den tjuende i hver måned. Unntaket er i juni og desember, da pensjonen utbetales den femtende, og de måneder der den tjuende lander på en helligdag eller i ei helg. I de tilfellene vil den utbetales siste virkedag før den tjuende.

Her er en oversikt over utbetalingsdatoene i 2024.

Skattetrekk på pensjon
KKP beregner ikke skatt. Vi innhenter skattekortet ditt fra Skatteetaten.
Skatt på pensjon trekkes som hovedregel etter prosenttrekk og ikke tabelltrekk. Du må kontrollere at Skatteetaten har korrekt skattekort registrert på deg.

Klikk på denne lenken for mer informasjon om skatt og pensjon hos skatteetaten.no

Skatt for AFP, alders- og etterlattepensjon
Januar – november: Vanlig skattetrekk
Desember: Ikke skattetrekk

Skatt for uførepensjon
Januar – mai, og juli – november: Vanlig skattetrekk
Juni: Ikke skattetrekk
Desember: Halvt skattetrekk

Kildeskatt – bosatt i utlandet
For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider ved å klikke på lenken over.

Foto: Istock / Piksel