Er du alderspensjonist, har AFP eller ektefellepensjon er utbetalingen i desember skattefri. Er du uførepensjonist er det halv skatt i desember. Pensjonsutbetalingen kommer den 15. desember.
Du kan lese mer om skatt og pensjon hos Skatteetaten.no.
Har du en ytelse fra NAV kan du lese om skatt på ytelsene fra NAV.

Jente tenner lys i adventsstake

I desember er det skattefri utbetaling av pensjonen om du er alderspensjonist, har AFP eller ektefellepensjon.

Kildeskatt – bosatt i utlandet
For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider.

Skattetrekk på pensjon
Kristiansand kommunale pensjonskasse beregner ikke skatten. Vi mottar alle skatteopplysninger elektronisk fra Skatteetaten. Du må kontrollere at Skatteetaten har korrekt skattekort registrert på deg. Det kan du gjøre ved å gå inn Skatteetatens sider.

Ekstra skattetrekk
Dersom du ønsker ekstra skattetrekk på din pensjon, kan du sende oss en melding om dette på post@kkpensjon.no. Dette skattetrekket vil bli liggende ut kalenderåret. Har du allerede frivillig igangsatt faste skattetrekk utover ordinær skatt i 2023, må du gi oss beskjed dersom du vil at dette skal videreføres i 2024.

Kilde: Skatteetaten

Foto: NTB Franke + Mans