Hvert år reguleres alle pensjoner. Grunnlaget for årets regulering ble vedtatt av Regjeringen i mai, og nytt grunnbeløp ble 118 620 kr, altså en økning på 6,41 prosent.

  • Alderspensjon, AFP og særalderspensjon under utbetaling får en økning på 8,54 prosent fra 1. mai. Det samme gjelder etterlattepensjon for deg som er fylt 67 år.
  • Alderspensjoner under opptjening, uførepensjon og etterlattepensjon for deg som er under 67 år reguleres gjennom grunnbeløpet og får en økning på 6,41 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 5,88 prosent.

Vær oppmerksom på at KKP i år vil regulere alle pensjoner i juli. Dette gjøres med en eventuell etterbetaling fra mai 2023.

Du kan lese mer om årets trygdeoppgjør på Regjeringen.no.