Trygdeoppgjøret ble klart i mai og pensjoner fra KKP blir regulert (økt) i juni med etterbetaling fra mai.

Grunnbeløpet (G) økte fra 106 399 kroner til 111 477 kroner fra 1 mai 2022.

Pensjonene fra KKP øker som følger

  • Alderspensjon, AFP og særalderspensjon under utbetaling får en økning på 3,53 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 4,12 prosent. Det samme gjelder etterlattepensjon for deg som er fylt 67 år.
  • Alderspensjoner under opptjening, uførepensjon og etterlattepensjon for deg som er under 67 år reguleres gjennom grunnbeløpet og får en økning på 4,77 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 4,84 prosent.

Du kan lese mer om grunnbeløpet og regulering av pensjonene på regjeringen.no.