Stortinget vedtok i slutten av november at det blir en ny regulering av alderspensjon, AFP og etterlattepensjon over 67 år fra 01.05.21. KKP har gjennomført ny regulering til desember utbetaling. Dette kan bety at ditt månedlige pensjonsbeløp er endret fra og med desember 2021. En eventuell etterbetaling for perioden 1.mai 2021 – 30. november 2021 vil bli utbetalt sammen med pensjon i desember. Du kan lese mer om bakgrunnen for den nye reguleringen her.

Nærbilde av en rød, blå og gul sommerfugl i en Åker i Ullensaker.