Pensjonskassens indeksfond KLP Fremvoksende markeder hadde pr. 28. februar en liten eksponering mot Russland (1,3% av fondets midler var plassert i Russland). KKP hadde 3 % av pensjonsmidlene plassert i fondet. Det betyr at KKPs plassering i russiske aksjer gjennom dette fondet var på ca. kr 3,9 millioner. KLP har pr. 3. mars 2022 skrevet ned beholdningene i russiske aksjer til null, og jobber med å avhende aksjene.

Pensjonskassen har også russiske aksjer gjennom vår investering i Baillie Gifford. Fondet har 0,4 % eksponering til den russiske banken SBERBANK, noe som utgjør ca. 0,01 % av totalporteføljen til KKP. Dette tilsvarer ca. 1,3 millioner kroner. Baillie Gifford jobber med å selge seg ut av aksjen.

Gjennom ESG-strategien følger pensjonskassen oljefondets ekskluderingsliste, så det vil ikke bli investert i Russland fremover.