Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nå sendt ut forslag til ny AFP i offentlig sektor på høring. Høringen har en frist på tre måneder.

I 2018 ble det avtalt at AFP i offentlig sektor skulle forandres, for å likne AFP-ordningen i privat sektor. Blant annet innebærer dette at AFP blir et påslag til alderspensjonen fra folketrygden, og kan tas ut mellom 62 og 70 år.

Den nye ordningen skal gjelde for de født i 1963 og senere. Det vil si at regelverket for ny offentlig AFP må være på plass i 2025, når 1963-kullet fyller 62 år.

Du kan lese mer om høringsnotatet på regjeringens nettsider.