Hver høst skal KKP gjennomføre etteroppgjør for uførepensjon. Dette gjør vi for å kontrollere om du har fått en riktig utbetaling av uførepensjonen. Det arbeides for tiden med etteroppgjøret for inntektsåret 2020, og dersom du har fått for lite eller for mye pensjon for 2020 vil du få tilsendt brev i posten. Brevet legges også tilgjengelig på min side. (Les mer om etteroppgjør uføre her).

Etteroppgjør for AFP for 2020 påbegynnes i januar 2022. Dersom du har fått for mye eller for lite AFP vil du få tilsendt brev i posten.