Tariffpartene har kommet til enighet om en revidert pensjonsforavtale for 2022. En av de viktigste endringene gjelder AFP og arbeidsinntekt.

Fra 2022 vil pensjonisten fritt kunne tjene 30.000 kroner årlig, i tillegg til AFP. Dette toleransebeløpet gjelder ikke for tjenestepensjonsberegnet AFP fra 65 år. Ved høyere arbeidsinntekter foretas et etteroppgjør.

Vinklet nærbilde av en aktiv mannlig pensjonist, han justerer stroppene på sykkelhjelpen på hodet.