Det er nå mulig å søke pensjon digitalt på hjemmesiden til Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP). Dette gjelder foreløpig for alderspensjon, avtalefestet pensjon og uførepensjon. Dersom du skal søke etterlattepensjon, gjøres dette fremdeles manuelt.

Den digitale søknadsprosessen starter ved å logge inn på medlemsportalen. På «Min oversikt» kan du gå inn og søke pensjon. Ferdig utfylt søknad sendes videre til arbeidsgiver, som fyller ut nødvendig informasjon. Til slutt sendes den samlede søknaden inn til KKP for behandling. Under fanen «Mine søknader» i medlemsportalen har du oversikten over behandlingsstatusen på dine innsendte søknader.