KKP utbetaler i utgangspunktet alle sine pensjoner den tjuende i hver måned. Unntaket er i juni og desember, da pensjonen utbetales den femtende, og de måneder der den tjuende lander på en helligdag eller i ei helg. I de tilfellene vil den utbetales siste virkedag før den tjuende.

Ei liste over våre utbetalingsdatoer i 2023 finner du her.

Når det gjelder skattetrekk på pensjoner, er det ikke skattetrekk på uførepensjon i juni, og bare halv skatt i desember. Det er vanlig skattetrekk for alderspensjon, AFP og etterlattepensjon i juni, men i desember blir det trukket halv skatt av disse pensjonene.