Datoer for utbetaling av pensjon i 2023

2023-05-26T13:54:40+02:00

KKP utbetaler i utgangspunktet alle sine pensjoner den tjuende i hver måned. Unntaket er i juni og desember, da pensjonen utbetales den femtende, og de måneder der den tjuende lander på en helligdag eller i ei helg. I de tilfellene vil den utbetales siste virkedag før den tjuende. Du finner en fullstendig oversikt over utbetalingsdatoer i 2023 under Pensjon: Søknad og utbetaling.

Datoer for utbetaling av pensjon i 20232023-05-26T13:54:40+02:00

Regulering av pensjoner fra 1. mai 2023

2023-05-23T15:14:12+02:00

Hvert år reguleres alle pensjoner. Grunnlaget for årets regulering ble vedtatt av Regjeringen i mai, og nytt grunnbeløp ble 118 620 kr. KKP vil i år regulere alle pensjoner i juli. Dette gjøres med en eventuell etterbetaling fra mai 2023.

Regulering av pensjoner fra 1. mai 20232023-05-23T15:14:12+02:00

Arbeide etter fylte 67 år?

2023-05-08T12:27:58+02:00

Vurderer du å arbeide etter fylte 67 år? For de nærmeste årskullene frem til og med 1962 modeller, bør man være klar over at dette kan slå negativt ut for enkelte. Det vil være individuelt hvor lenge det lønner seg å jobbe.

Arbeide etter fylte 67 år?2023-05-08T12:27:58+02:00

Skatt og utbetaling i desember

2023-03-24T13:05:11+01:00

Pensjonen for desember utbetales torsdag 15.12.2022. Det trekkes ikke skatt av pensjonstypene AFP, alderspensjon, ektefellepensjon og barnepensjon i desember. Uførepensjon skattlegges som lønnsinntekt, dermed trekkes det halv skatt av uførepensjon i desember.

Skatt og utbetaling i desember2023-03-24T13:05:11+01:00

Pensjonskassens resultat for 2021

2023-03-24T13:05:11+01:00

2021 har resultert i hyggelige avkastningstall for Kristiansand kommunale pensjonskasse. Den verdijusterte avkastningen på kundemidlene endte på 8,0%, mot tilsvarende 6,3% i 2020. Året er dermed det 3. i rekken av det som må betegnes å være særs gode avkastningsår for pensjonskassen.

Pensjonskassens resultat for 20212023-03-24T13:05:11+01:00
Gå til toppen