Skatt og utbetaling i desember

2022-11-24T11:15:38+01:00

Pensjonen for desember utbetales torsdag 15.12.2022. Det trekkes ikke skatt av pensjonstypene AFP, alderspensjon, ektefellepensjon og barnepensjon i desember. Uførepensjon skattlegges som lønnsinntekt, dermed trekkes det halv skatt av uførepensjon i desember.

Skatt og utbetaling i desember2022-11-24T11:15:38+01:00

Pensjonskassens resultat for 2021

2022-04-20T15:29:11+02:00

2021 har resultert i hyggelige avkastningstall for Kristiansand kommunale pensjonskasse. Den verdijusterte avkastningen på kundemidlene endte på 8,0%, mot tilsvarende 6,3% i 2020. Året er dermed det 3. i rekken av det som må betegnes å være særs gode avkastningsår for pensjonskassen.

Pensjonskassens resultat for 20212022-04-20T15:29:11+02:00

Uførefella

2022-03-30T14:30:24+02:00

I den siste tiden har "uførefella" blitt mye omtalt i media. Det er flere potensielle konsekvenser man bør være klar over dersom man har en delvis uførepensjon.

Uførefella2022-03-30T14:30:24+02:00
Go to Top