Skatt og utbetaling i desember

2022-11-24T11:15:38+01:00

Pensjonen for desember utbetales torsdag 15.12.2022. Det trekkes ikke skatt av pensjonstypene AFP, alderspensjon, ektefellepensjon og barnepensjon i desember. Uførepensjon skattlegges som lønnsinntekt, dermed trekkes det halv skatt av uførepensjon i desember.

Skatt og utbetaling i desember2022-11-24T11:15:38+01:00
Go to Top