Pensjonsforliket – enighet om endringer

2024-03-20T15:02:22+01:00

Stortinget har vedtatt et pensjonsforlik som fører med seg flere endringer for din pensjon -tidligst fra 2026. Først må endringene vedtas i norsk lov og deretter vil kommuner og fylkeskommuner ta det inn i tariffavtalene.

Pensjonsforliket – enighet om endringer2024-03-20T15:02:22+01:00

Ny sats for pensjonistlønn

2024-01-12T08:51:07+01:00

Fra 1.1.2024 er lønn for tilsatte på pensjonistvilkår kr 245,- pr. time. Ønsker du å jobbe uten at alderspensjonen din fra KKP blir redusert, kan du gjøre dette ved å jobbe på pensjonistlønn. Du må selv avtale med arbeidsgiveren din om å jobbe på pensjonistlønn.

Ny sats for pensjonistlønn2024-01-12T08:51:07+01:00

Datoer for utbetaling av pensjon i 2024

2024-01-10T15:16:09+01:00

KKP utbetaler i utgangspunktet alle sine pensjoner den tjuende i hver måned. Unntaket er i juni og desember, da pensjonen utbetales den femtende, og de måneder der den tjuende lander på en helligdag eller i ei helg. I de tilfellene vil den utbetales siste virkedag før den tjuende. Du finner en fullstendig oversikt over utbetalingsdatoer i 2024 under Pensjon: Søknad og utbetaling.

Datoer for utbetaling av pensjon i 20242024-01-10T15:16:09+01:00

Lovforslag om ny AFP: AFP- ordningen i offentlig og privat sektor skal bli likere hverandre

2023-12-22T11:10:33+01:00

Regjeringen fremla fredag 15. desember et lovforslag om ny AFP for Statens pensjonskasse. Forslagene gjelder ansatte i offentlig sektor som er født i 1963 eller senere og er medlem av Statens pensjonskasse. Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune vil ventelig AFP ordningen vedtas identisk med loven i en tariffavtale.

Lovforslag om ny AFP: AFP- ordningen i offentlig og privat sektor skal bli likere hverandre2023-12-22T11:10:33+01:00

Skatt og utbetaling i desember

2024-02-26T11:44:48+01:00

Er du alderspensjonist, har AFP eller ektefellepensjon er utbetalingen i desember skattefri. Er du uførepensjonist er det halv skatt i desember. Pensjonsutbetalingen kommer den 15. desember.

Skatt og utbetaling i desember2024-02-26T11:44:48+01:00

Regulering av pensjoner fra 1. mai 2023

2023-07-05T08:39:20+02:00

Hvert år reguleres alle pensjoner. Grunnlaget for årets regulering ble vedtatt av Regjeringen i mai, og nytt grunnbeløp ble 118 620 kr. KKP vil i år regulere alle pensjoner i juli. Dette gjøres med en eventuell etterbetaling fra mai 2023.

Regulering av pensjoner fra 1. mai 20232023-07-05T08:39:20+02:00
Gå til toppen