Vurderer du å arbeide etter fylte 67 år? For de nærmeste årskullene frem til og med 1962-modeller, bør man være klar over at dette kan slå negativt ut for enkelte, avhengig av hvilke valg som er tatt tidligere i livet. Det vil være individuelt hvor lenge det lønner seg å jobbe. Tjenestepensjonen din kan bli både større og mindre dersom du jobber etter fylte 67 år. Dette gjelder kun dersom du fortsetter å arbeide i offentlig sektor.

Dersom du er født i 1962 eller tidligere, kan du risikere at tjenestepensjonen fra KKP på et tidspunkt vil bli redusert, om du arbeider etter at du har fylt 67 år.  Det er derfor viktig å være klar over følgende:

  • Hvis du tar ut alderspensjonen fra NAV, og fortsetter å jobbe etter fylte 67 år, vil du risikere at den totale pensjonen vil bli lavere. Det vil si at både pensjonen fra NAV og KKP kan minke.
  • Om du går tilbake i jobb etter å ha gått av med pensjon, vil du igjen bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen. Dermed blir alderspensjonen redusert på grunn av inntekt. Den dagen du da velger å gå helt av vil hele tjenestepensjonen bli beregnet på nytt, og denne beregningen kan gi en lavere utbetaling dersom du jobber etter det tidspunktet du vil få mest i alderspensjon. Dette tidspunktet vil variere for de forskjellige årskullene.
  • Arbeider du i to stillinger i det offentlige (med medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning), og bare tar ut alderspensjon fra den ene, vil ikke alderspensjonen tatt ut av første stilling bli påvirket. Men din samlede pensjon vil bli levealdersjustert når du slutter helt å jobbe. Det vil si at hele pensjonen din beregnes ut fra det tidspunktet du går helt av med pensjon, og har du arbeidet lenge nok i den siste stillingen, kan pensjonen da bli lavere.

Skulle du ønske å arbeide etter fylte 67 år er det viktig at du kontakter oss for veiledning knyttet til din alderspensjon. Våre rådgivere hjelper deg gjerne med å regne ut når det er lurest for deg å ta ut din alderspensjon. Du kan reservere en avtale på vår hjemmeside, under Veiledning, eller ringe oss på telefon 481 50 200.