Skoler og barnehager befinner seg nå i en presset bemanningssituasjon grunnet koronaepidemien.  Det har dermed kommet på plass en ordning som gjør at pensjonert personell kan tilsettes på særskilt pensjonistlønnssats uten avkortning i AFP eller alderspensjon. Tiltaket gjelder ikke uførepensjonister.

For å løse personellbehovet vil pensjonert undervisningspersonell, pedagogisk personell og øvrig personell kunne tilsettes på den midlertidige økte pensjonistlønnen på 300 kroner timen. Man må selv avtale arbeid på pensjonistlønn med arbeidsgiver. Ordningen trådte i kraft 1. januar, og vil vare frem til 1. juli 2022.

Les mer om saken på KS.