Alderspensjon2023-03-24T13:10:04+01:00

Alderspensjon

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Alderspensjon fra KKP kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden, og kan for de fleste tas ut fra måneden etter fylte 67 år. Men regelverket for beregning av offentlig alderspensjon er under endring. For yngre medlemmer er det vedtatt store endringer. Les mer om endringene for de ulike årskullene under.

Nærbilde av en eldre mann sin er utendør i fint vær. Han har på seg en sykkelhjelm og justerer stroppen.

Aktuelt

Pensjonen din reguleres fra 1. mai

23 mai, 2024|

Grunnbeløpet blir fastsatt av Stortinget hvert år i takt med forventet lønns- og prisutvikling. Grunnbeløpet i folketrygden, også kjent som G, brukes til å beregne og regulere både pensjoner og trygdeytelser.

Pensjonsforliket – enighet om endringer

20 mars, 2024|

Stortinget har vedtatt et pensjonsforlik som fører med seg flere endringer for din pensjon -tidligst fra 2026. Først må endringene vedtas i norsk lov og deretter vil kommuner og fylkeskommuner ta det inn i tariffavtalene.

Datoer for utbetaling av pensjon i 2024

10 januar, 2024|

KKP utbetaler i utgangspunktet alle sine pensjoner den tjuende i hver måned. Unntaket er i juni og desember, da pensjonen utbetales den femtende, og de måneder der den tjuende lander på en helligdag eller i ei helg. I de tilfellene vil den utbetales siste virkedag før den tjuende. Du finner en fullstendig oversikt over utbetalingsdatoer i 2024 under Pensjon: Søknad og utbetaling.

Gå til toppen