Alderspensjon2022-04-07T11:27:07+02:00

Alderspensjon

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Alderspensjon fra KKP kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden, og kan for de fleste tas ut fra måneden etter fylte 67 år. Men regelverket for beregning av offentlig alderspensjon er under endring. For yngre medlemmer er det vedtatt store endringer. Les mer om endringene for de ulike årskullene under.

Nærbilde av en eldre mann sin er utendør i fint vær. Han har på seg en sykkelhjelm og justerer stroppen.

Aktuelt

Skatt og utbetaling i desember

24 november, 2022|

Pensjonen for desember utbetales torsdag 15.12.2022. Det trekkes ikke skatt av pensjonstypene AFP, alderspensjon, ektefellepensjon og barnepensjon i desember. Uførepensjon skattlegges som lønnsinntekt, dermed trekkes det halv skatt av uførepensjon i desember.

Go to Top