Om Kristiansand kommunale pensjonskasse

Pensjonskassens formål er å yte pensjon til medlemmene og deres etterlatte i henhold til egne vedtekter og Hovedtariffavtalens bestemmelser om dette.  

Fra 2008 ble adgangen til å drive virksomhet som pensjonskasse i Norge konsesjonsregulert, og Kristiansand kommunale pensjonskasse har slik konsesjon gitt av Finanstilsynet.

Styret er øverste organ i pensjonskassen og består for tiden av 6 styremedlemmer.

Administrasjonen har sine kontorer i Rådhusgata 26.

 Makeweb/CMS