Her kan du logge inn på min side.

På min side kan du se kontaktinformasjon vi har på deg, din medlemsopptjening i KKP og beregne en pensjon.

Vi trenger din e-postadresse

Kristiansand kommunale pensjonskasse skal etter hvert gå over til elektronisk kommunikasjon i Medlemsportalen. Her sender vi viktig informasjon om ditt medlemskap og rettigheter i tjenestepensjonsordningen. Registrer din private e-postadresse i Medlemsportalen. Slik at du får melding på e-post når vi har lagt ut nytt dokument/brev til deg.

Takk for at du registrerer deg!

 Makeweb/CMS