Medlemsfordeler

Medlemsfordeler – gode betingelser på lån, forsikringer og individuell pensjonssparing (IPS)

 

A) Boliglån i Kristiansand kommunale pensjonskasse (forvaltes for tiden av Sparebanken Sør).

Pensjonskassen kan yte lån til aktive medlemmer av pensjonskassen samt til dens pensjonister. Uavhengig av dets formål, skal ethvert lån ha 1. prioritets sikkerhet i  boligeiendom/leilighet eller fritidsbolig som eies og beboes av låntaker. Det kan gis lån innenfor 70% av godkjent forsvarlig verdivurdering for panteobjektet. Før lånet innvilges, må det foreligge en godkjent forsvarlig verdivurdering i form av lånetakst eller skriftlig meglervurdering. Låntaker kan ikke ha en samlet lånegjeld som overstiger 3,0 ganger brutto inntekt. Dersom ektefeller/samboere er felles låntakere, legges samlet bruttoinntekt til grunn.

Renten på disse lånene finner du her.

Søknadsskjema for denne lånetypen finner du her.


B) Lån, forsikringer og individuell pensjonssparing (IPS) hos Storebrand (via tilknytning gjennom Pensjonskasseforeningen).

Pensjonskasseforeningen har inngått avtale med Storebrand som innebærer at
Storebrand tilbyr gode betingelser på lån, forsikringer og IPS til rettighetshavere i
pensjonskasser. Kristiansand kommunale pensjonskasse er tilknyttet
Pensjonskasseforeningen og det er derfor hyggelig for oss å kunne informere om at
slik mulighet nå gjøres tilgjengelig også for våre rettighetshavere.
 
Rettighetshavere i pensjonskassen er for øvrig følgende personer;

• Aktive medlemmer
• Personer med såkalte oppsatte rettigheter (tidligere ansatte i kommunen/øvrige medlemsforetak)
• Pensjonister, inkludert alder, uføre og AFP
 
All dialog og saksbehandling vil være mellom Storebrand og den enkelte
rettighetshaver.

Når kundeforhold for et produkt er etablert med Storebrand endres ikke betingelsene
på dette produktet av at personen ikke lenger er rettighetshaver i pensjonskassen.

Ved å trykke på linken til Storebrand til høgre kommer du rett inn til Storebrands
hjemmeside for dette tilbudet.
 
Lånerenter og priser på forsikringer vil endres over tid når markedsprisene endres.
Målsettingen er at prisene skal være meget konkurransedyktige.
Se betingelser ved å trykke på linkene under.

1. BOLIGLÅN /Storebrand


Boliglån innenfor 70 % av boligens verdi


Depotgebyr på kr 750 fjernes ved førstegangsetablering av lån


2. FORSIKRINGER /Storebrand

 15 % rabatt på Storebrands ordinære priser:


- Husforsikring
- Hytteforsikring
- Innboforsikring
- Bilforsikring
- Reiseforsikring


3. IPS /Storebrand

Rettighetshaverne i pensjonskassene vil få adgang til en rabatert IPS, tilsvarende det ansatte i bedrifter med tjenestepensjon i Storebrand tilbys (Storebrand Fordel). Rabatten gjelder for de to profilene:


·         Anbefalt Pensjon: 0,95 % i gjennomsnittlig årlig forvaltningshonorar vs. 1,1% som ordinær pris.

·         Ekstra Offensiv Pensjon: 1,2 % i årlig forvaltningshonorar vs. 1,35 % som ordinær pris.

Disse to porteføljene består av ulike fond, som beskrives nærmere når man velger profil. De inneholder både aksjefond og rentefond m.m. Ekstra Offensiv Pensjon har en høyere risiko enn Anbefalt Pensjon.

Rettighetshaverne kan også selvstendig velge blant de fondene Storebrand tilbyr og slik sette sammen sin egen portefølje. Storebrand tilbyr for tiden ca. 40 fond, hvorav en del er fra eksterne leverandører. For eksempel kan man velge indeksforvaltning av norske aksjer med 0,2% i årlig forvaltningshonorar


 Makeweb/CMS