Alderspensjon

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Alderspensjon fra KKP kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden, og kan for de fleste tas ut fra måneden etter fylte 67 år. Men regelverket for beregning av offentlig alderspensjon er under endring. For yngre medlemmer er det vedtatt store endringer. Les mer om endringene for de ulike årskullene under.

Alderspensjon for deg som er født 1953 eller tidligere


Les mer »

Alderspensjon for deg som er født 1954 - 1958


Les mer »

Alderspensjon for deg som er født 1959 - 1962


Les mer »

Alderspensjon for deg som er født 1963 eller senere


Les mer »

 Makeweb/CMS