Årsrapporter

Det er styret i pensjonskassen som vedtar årsberetning og årsregnskap.

Begge deler presenteres som orienteringssak overfor bystyret i Kristiansand.


Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

 


 Makeweb/CMS