Styret

Styret er Kristiansand kommunale pensjonskasse sitt øverste organ. Det består av 6 styremedlemmer med et tilsvarende antall varamedlemmer. 4 av styremedlemmene (samt 4 varamedlemmer) oppnevnes av bystyret, og av disse er 2 uten formell tilknytning til pensjonskassen, kommunen eller øvrige av medlemsforetakene i pensjonskassen.

2 styremedlemmer (m/varamedlemmer) oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen. 
 
Styret velger selv sin leder og nestleder. Halvparten av styrets medlemmer velges for samme periode som bystyret, mens de resterende er på valg midt i bystyreperioden. Gjenvalg kan finne sted.


Styrets sammensetting i perioden 2020 – 2023

OPPNEVNT AV BYSTYRET

Styremedlemmer

Varamedlemmer

 

Knut Dannevig, styreleder (uavhengig)

1. Gunnar Steen (H)

 

Åshild Schmidt, nestleder (uavhengig)

2. Ellen Katrine Nyhus (uavhengig)

 

Ebbe Boel Pedersen (KRF)

3. Carl Petter Benestad (V)

 

Aase Gerd Paulsen (AP)

4. Helene Henriksen Knudsen (H)

 

 

OPPNEVNT AV ARBEIDSTAKERNES ORGANISASJONER

Styremedlemmer

 


Varamedlemmer

 Are Herdlevær (Fagforbundet)


1. Ragnhild Therese Arnesen (Fagforbundet)

 Åse Birkrem (DELTA)


2. Kenneth Langøen (DELTA)


 

 Makeweb/CMS