Vedtekter

Pensjonskassens selskapsvedtekter kan du lese her.

Pensjonskassens forsikringsvilkår kan du lese her.

Regler om medlemskap og ytelser finnes i særavtalen SGS 2020 - Pensjonsordninger.

Tilleggsvedtekter for folkevalgte med medlemsopptjening frem til 31.12.2013 kan du lese her.

 Makeweb/CMS