Vedtekter

Pensjonskassens selskapsvedtekter kan du lese her.

Pensjonskassens forsikringsvilkår kan du lese her.

Regler om medlemskap og ytelser finnes i Hovedtariffavtalen (kapittel 2, samt vedlegg 4 og 5).

 Makeweb/CMS