GKRS-/NRS-beregninger

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har med hjemmel i Kommuneloven gitt Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). § 13 beskriver regnskapsføringen av pensjon og krav til noten. For å bistå medlemsforetakene i forhold til dette, leverer pensjonskassen hver høst (normalt i forbindelse med budsjettprosessene) pensjonsberegninger basert på GKRS-standard.

Tilsvarende leveres også pensjonsberegninger overfor medlemsforetak som fører sine pensjonsforpliktelser etter såkalt NRS-standard. Dette skjer normalt på samme tid som for GKRS-beregningene.

Det leveres tall for inneværende regnskapsår, samt budsjett for det kommende året for begge beregningsregimer. 

 Makeweb/CMS