Kontoutskrifter

Pensjonskassen sender hvert år ut kontoutskrifter til alle medlemsforetak.

Kontoutskriftene er basert på bestemmelser om kontoføring i forskrift til forsikringsvirksomhetsloven, og vil normalt bli sendt ut i løpet av påfølgende års første seks måneder.

Hensikten med kontoutskriften er flg.;

- gi en oversikt over foretakets pensjonsforhold i pensjonskassen
- være en støtte ved planlegging og likviditetsmessig budsjettering
- vise hva pensjonskassens resultat betyr for medlemsforetakene

 Makeweb/CMS