Pensjon

Offentlig tjenestepensjon fra Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP) er et viktig bidrag til økonomien den dagen du slutter å arbeide, eller dersom noe uventet skjer. Medlemskap hos oss inkluderer:

• Alderspensjon      • AFP      • Uførepensjon    • Etterlattepensjon

Som medlem av Kristiansand kommunale pensjonskasse kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense, eller du er blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert partner og barn etter medlem av pensjonskassen kan søke etterlattepensjon.

Hva er pensjon? 


Folketrygden.

Pensjon fra folketrygden er grunnmuren. Hvor mye du får betalt fra folketrygden henger først og fremst sammen med hvor mye du har jobbet og tjent. Se mer om folketrygden på nav sine sider.


Tjenestepensjon er neste nivå.

Tjenestepensjon fra KKP, kombinert med folketrygd, gir deg en av Norges beste pensjonsordninger. Du og arbeidsgiver setter av penger som du skal nyte godt av når du blir pensjonist, altså en utsatt lønn.


Frivillige spare- eller pensjonsordningar.

Hvis du ønsker det, kan du inngå egne spareavtaler slik at pensjonen blir høyere. Du kan for eksempel spare i fond eller tegne individuelle pensjonsavtaler hos bank eller forsikringsselskap.

 Makeweb/CMS