Arbeidsgivere


I tillegg til ansatte i Kristiansand kommune, kan andre virksomheter med minst 50% eierskap av, eller med nær tilknytning til kommunen, ha sin pensjonsordning i pensjonskassen.

Søknad om medlemskap i pensjonskassen fra aktuelle virksomheter, behandles av pensjonskassens styre.

Informasjon til arbeidsgiver om ny offentlig tjenestepensjon fra 2020 finner du her.
Følgende foretak/virksomheter er for tiden medlemsforetak i pensjonskassen;

 

• Kristiansand kommune 
- Kristiansand Boligselskap KF
- Kristiansand Havn KF
Avfall Sør A/S
Cultiva
Region Kristiansand

Kristiansand Brann og Redning IKS           
Agder Kommunerevisjon IKS
Kino Sør A/S
Kristiansand Kirkelig Fellesråd
Kristiansand kommunale pensjonskasse
 Makeweb/CMS