Stortinget har vedtatt å forlenge tiltaket for alle yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste som har gått av med alderspensjon eller AFP. Dermed kan de fortsatt jobbe så mye de vil, så lenge arbeidet er knyttet til korona-pandemien, uten at det har betydning for pensjonen deres. Tiltaket er forlenget til 01. september 2022.

Det gjelder ikke bare helsepersonell, men alle yrkesgrupper  som arbeider innen offentlig helsetjeneste, som blant annet kokker, renholdere og assistenter. Dette betyr for eksempel at alle som jobber på et sykehjem er omfattet av de midlertidige reglene.

Tiltaket gjelder ikke for uførepensjonister.

Les mer om saken på KS.

En kvinne gir en tenårings gutt en sprøyte.