Frem til 1. september 2022 var det mulig for alle yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste å arbeide med koronarelatert arbeid uten pensjonsavkortning. Tariffpartene i kommunesektoren har blitt enige om å forlenge en lignende ordning fra og med 10. september. Nå kan pensjonister jobbe med TISK-tiltak og vaksinering som følge av koronapandemien til en særskilt pensjonistlønnssats uten at det går ut over pensjonen. Den særskilte pensjonistlønnssatsen er satt til 300 kroner i timen. Det er altså ikke lenger mulig å jobbe på ordinær lønn på det såkalte koronaunntaket, tiltaket gjelder kun særskilt pensjonistlønn.

Ordningen gjelder ikke bare helsepersonell, men alt nødvendig personell, og vil gjelde frem til 31. desember 2022.

Tiltaket gjelder ikke for uførepensjonister.

Les mer om saken på KS.

En kvinne gir en tenårings gutt en sprøyte.