Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP) søker en ny medarbeider i 100 % stilling. Stillingen knytter seg til saksbehandling av offentlig tjenestepensjon og andre administrative oppgaver. Den ansatte vil bli en del av et inkluderende og godt arbeidsmiljø. Flere detaljer rundt engasjementet som konsulent i KKP finner du på Finn.no.