Fratreden ved særaldersgrense

2022-01-05T15:21:21+01:00

Stortinget har vedtatt at plikten til fratreden ved lavere aldersgrense enn den alminnelige skal opphøre.