Medlemsfordeler

 

Medlemsfordeler – gode betingelser på lån, forsikringer og individuell pensjonssparing (IPS)

 

Pensjonskasseforeningen har inngått avtale med Storebrand som innebærer at Storebrand tilbyr gode betingelser på lån, forsikringer og IPS til rettighetshavere i pensjonskasser. Kristiansand kommunale pensjonskasse er tilknyttet Pensjonskasseforeningen og det er derfor hyggelig for oss å kunne informere om at slik mulighet nå gjøres tilgjengelig også for våre rettighetshavere.

 

Rettighetshavere i pensjonskassen er for øvrig følgende personer;
• Aktive medlemmer
• Personer med såkalte oppsatte rettigheter (tidligere ansatte i kommunen/øvrige medlemsforetak)
• Pensjonister, inkludert alder, uføre og AFP

 

All dialog og saksbehandling vil være mellom Storebrand og den enkelte rettighetshaver.

Når kundeforhold for et produkt er etablert med Storebrand endres ikke betingelsene på dette produktet av at personen ikke lenger er rettighetshaver i pensjonskassen.

Ved å trykke på linken til Storebrand til høgre kommer du rett inn til Storebrands hjemmeside for dette tilbudet.

 

Lånerenter og priser på forsikringer vil endres over tid når markedsprisene endres. Målsettingen er at prisene skal være meget konkurransedyktige.

Pr. oktober 2018 er betingelsene;

1. BOLIGLÅN
 

 

Boliglån innenfor 70 % av boligens verdi

 

 

 

 

Lånebeløp

Nominell rente pr. oktober 2018

 

 

2-10 millioner

2,19 %

 

 

1-2 millioner

2,35%

 

 

Under 1 million

2,75 %

 

 

 

 

Depotgebyr på kr. 750 fjernes ved førstegangsetablering av lån


2. FORSIKRINGER

 

15 % rabatt på Storebrands ordinære priser:

 

 

- Husforsikring

 

 

- Hytteforsikring

 

 

- Innboforsikring

 

 

- Bilforsikring

 

 

- Reiseforsikring

 

 

 

 

 


3. IPS

Rettighetshaverne i pensjonskassene vil få adgang til en rabatert IPS, tilsvarende det ansatte i bedrifter med tjenestepensjon i Storebrand tilbys (Storebrand Fordel). Rabatten gjelder for de to profilene:

·         Anbefalt Pensjon: 0,95 % i gjennomsnittlig årlig forvaltningshonorar vs. 1,1% som ordinær pris.

·         Ekstra Offensiv Pensjon: 1,2 % i årlig forvaltningshonorar vs. 1,35 % som ordinær pris.

Disse to porteføljen består av ulike fond, som beskrives nærmere når man velger profil. De inneholder både aksjefond og rentefond m.m. Ekstra Offensiv Pensjon har en høyere risiko enn Anbefalt Pensjon.

Rettighetshaverne kan også selvstendig velge blant de fondene Storebrand tilbyr og slik sette sammen sin egen portefølje. Storebrand tilbyr for tiden ca. 40 fond, hvorav en del er fra eksterne leverandører. For eksempel kan man velge indeksforvaltning av norske aksjer med 0,2% i årlig forvaltningshonorar.