Overføringsavtalen

Har du i tillegg til ditt medlemskap i Kristiansand kommunale pensjonskasse vært medlem av flere andre offentlige tjenestepensjonsordninger, vil en egen overføringsavtale sikre at de ulike periodene blir slått sammen.

Den norske overføringsavtalen er inngått mellom Statens pensjonskasse og andre leverandører av offentlige tjenestepensjonsordninger i norske kommunale pensjonskasser, livsforsikringsselskap og lovfestede pensjonsordninger.

Overføringsavtalen betyr at hvis du tidligere har opptjent pensjonsrettigheter i andre ordninger, blir disse overført til den siste og utbetalende ordningen når du pensjonerer deg. Pensjonsberegningen skjer etter reglene i denne siste ordningen. 

Overføringsavtalen stiller krav om et felles pensjonsprodukt. Det betyr at ordningene som er med i avtalen, stort sett gir de samme rettighetene.


Pensjonsordningene i Overføringsavtalen

3440 Agder Energi Pensjonskasse (lukket ordning, ny fra 01.01.2010) 

3410 Akershus interkommunale pensjonskasse (navneendring fra 26.06.2014)

3605 Andebu kommunale pensjonskasse 

3610 Arendal kommunale pensjonskasse 

4082 Asker kommunale pensjonskasse (ny fra 1.1.2015, administreres av Storebrand Pensjonstjenester)

3620 Bergen kommunale pensjonskasse  

4152 Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap Pensjonskasse 

4153 Bodø Energi pensjonskasse (ny fra 1.11.2004)  

3630 Bodø kommunale pensjonskasse 

3420 Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse 

4083 Bærum kommunale pensjonskasse (ny fra 1.1.2015, administreres av Storebrand Pensjonstjenester)

4071 DNB Liv

3660 Drammen kommunale pensjonskasse 

4150 E-CO Energi pensjonskasse (ny fra 01.01.2009) 

3670 Elverum kommunale pensjonskasse 

3672 Fjell kommunale pensjonskasse (fra 1.1.2006)  

3675 Flekkefjord kommunale pensjonskasse 

4151 Hafslund Offentlige Pensjonskasse (lukket ordning, ny fra 1.1.2006. Refusjon ut fra en 66 %-ordning) 

3700 Halden kommunale pensjonskasse 

4156 Harstad kommunale pensjonskasse (fra 01.01.2013)

4154 Haugaland Kraft pensjonskasse (fra 1.11.2004) 

3730 Haugesund kommunale pensjonskasse 

3736 Hålogaland Kraft AS pensjonskasse (fra 1.11.2004) 

3200 Kommunal Landspensjonskasse, KLP 

3750 Kristiansand kommunale pensjonskasse

4099 Lørenskog kommunale pensjonskasse (fra 1.1.2011) 

3300 Molde kommunale pensjonskasse (fra 1.1.2008) 

3780 Moss kommunale pensjonskasse 

xxxx Nettbuss pensjonskasse (lukket ordning) (fra 1.10.2014)

3820 Oslo Pensjonsforsikring AS 

3060 Pensjonsordningen for apoteketaten (for ansatte fram til 31.1.2003) (administreres av Statens pensjonskasse) 

4098 Pensjonsordningen for helseforetakene i hovedstadsområdet (ny fra 01.01.2014, administreres av Storebrand Pensjonstjenester)

4100 Pensjonsordningen for oppdragstakere i statlig beredskaps- eller familiehjem (administrereres av Statens pensjonskasse)

3200 Pensjonsordningen for sykehusleger (administreres av Kommunal Landspensjonskasse, KLP) 

3200 Pensjonsordningen for sykepleiere (administreres av Kommunal Landspensjonskasse, KLP) 

3850 Sandefjord kommunale pensjonskasse 

3860 Sandnes kommunale pensjonskasse 

3943 Skagerak Energi pensjonskasse 

3880 Skien kommunale pensjonskasse 

3010 Statens pensjonskasse 

3900 Stokke kommunale pensjonskasse 

4095 Storebrand Livsforsikring AS 

4155 Teknologisk Institutt pensjonskasse (fra 01.01.2008, lukket ordning)

4081 Tromsø kommunale pensjonskasse (ny fra 1.10.2014, administrert av Storebrand Pensjonstjenester)

3910 Trondheim kommunale pensjonskasse 

3946 Vest-Telemark Kraft Pensjonskasse 

4098 Vestre Viken pensjonskasse (fra 01.10.2009 til 31.12.2013, administrert av Storebrand Pensjonstjenester) 


Sist oppdatert: 23.01.15

 Makeweb/CMS