Årsrapporter

Det er styret i pensjonskassen som vedtar årsberetning og årsregnskap.

Begge deler presenteres som orienteringssak overfor bystyret i Kristiansand.


Årsrapport 2017

 

Årsrapport 2016

 

Årsrapport 2015

 

Årsrapport 2014

 

Årsrapport 2013

 

Årsrapport 2012