Arbeidsgivere

I tillegg til ansatte i Kristiansand kommune, kan andre virksomheter med minst 50% eierskap av, eller med nær tilknytning til kommunen, ha sin pensjonsordning i pensjonskassen.

 

Søknad om medlemskap i pensjonskassen fra aktuelle virksomheter, behandles av pensjonskassens styre.

Følgende foretak/virksomheter er for tiden medlemsforetak i pensjonskassen;

 

• Kristiansand kommune 
- Kristiansand Boligselskap KF
- Kristiansand Havn KF
- Kristiansand Parkeringsselskap KF
Avfall Sør Bedrift A/S
Avfall Sør Husholdning A/S
Cultiva
Knutepunkt Sørlandet

Kristiansand Brann og Redning IKS           
Agder Kommunerevisjon IKS
Kristiansand Kino Drift A/S
Kristiansand Kirkelige Fellesråd
Kristiansand kommunale pensjonskasse